Veterán motorok, autók - Index Fórum

Görgős fogyás tulsa ok

Horn János úrnak, e könyv szerkesztőjének az uránbányászatot ért megtiszteltetésért, hogy röviden megjelenhet e helyütt is az uránipar egy áttekintő leírása. Én magamat nem tartom az uránipar kezdetétől a végéig terjedő időszak legjelentősebb eseményeinek áttekintésére egyedül hivatott személynek, ezért a felkérést megkapva megkerestem Mátrai Árpád urat, a vállalat egykori főmérnökét, hogy legyen társszerzője az alábbi összeállításnak.

Nagy örömömre szolgált, hogy ezt a felkérést Ő elfogadta, és megszülethetett egy leírás, amely a sok szubjektív elem mellett természetesen a valóság ábrázolására törekszik. Apai dédapám még a Szlovák érchegységben Spanyolvölgy ércbányászkodott, a nagyapám már Salgótarjánban volt szénbányász, ahol 24 évi vájár munka végén bányaszerencsétlenség következtében omlás halt meg. Édesapám ban került Dorogra, ahol a bányatechnikum elvégzése után Reimann később I-es aknán volt bányamérő, majd bányamester és üzemvezetőként ment innen nyugdíjba.

Magától értődött, hogy én is a bányász hivatást választom. Édesapám kívánta, hogy még az egyetem előtt némi bányászati ismeretet szerezzek.

görgős fogyás tulsa ok

Az első évben szénosztályozón voltam palaválogató, majd a föld alatt urasági csillés, ezt követően csapatcsillés fenntartáson, szénelővájáson, fejtésen és az első egyetemi év utáni nyári szünetben a gátasoknál iszapolásnál dolgoztam. Így szereztem összesen 12 hónap szolgálati időt. Néha vasárnaponként elkísértem édesapámat vitatott mesgyehatárok kitűzéséhez, ahol is figuránsként megtanultam a műszer felállítását, a szög- és hosszmérés, sőt a poligonszámítás alapjait is.

Az esztergomi bencés gimnáziumban megszerzett érettségi után ben iratkoztam a soproni egyetemünkre, ahol márciusban szereztem bányamérnöki oklevelet, jeles eredménnyel.

Ide kívánkozik két, sorsdöntő esemény, illetve körülmény ismertetése. Az egyik az, hogy szeretett testnevelő tanárunk többször elmondott tanácsa az volt, hogy az érettségi után legcélszerűbb, ha bevonulunk önkéntesen katonának és egy év után leszerelve, folytatjuk tevékenységünket.

A random tek tovább növelik majd a játék térképalkotás miatt sohasem lehet varázsát. A hagyományos stratégiai progiktól eltérõen menet, milyen szörnyekkel és zsiványokkal kell Azért itt az ünnepi készülõdés sûrûjében 5 éves lesz a nyersanyagokat nem gyûjteni kell, hanem a játé- szembeszállni a területekért. Ugyanis minél több a GameStar, vagy mifene szeretnék egy-két dolgot aján- kosok saját városokat építenek, és azok automati- várossal rendelkezik egy játékos, annál többet és lani a mostani számításaim szerint Egy másik annál gyorsabban tud kitermelni, például aranyból, vedek szám Újdonságok rovatának tartalmából.

Ezalatt az egy év alatt van időnk eltervezni, hogy a továbbiakban mit akarunk, tovább tanulni valahol, vagy valamilyen munkát vállalunk. Így a későbbiekben már nem zavarja meg életünket a kötelező katona idő.

gamestar_2004-09.pdf

Én azonban a folyamatos tovább tanulás mellett döntöttem, hiszen a pályaválasztáshoz nem volt szükségem gondolkodási időre. Ha bevonultam volna, akkor az őszi leszerelés helyett, mint legfrissebben kiképzett katona, mentem volna az orosz frontra, ahol vagy elpusztulok, vagy pedig hős horthysta katonatisztként a recski kőbányában kezdhettem volna a bányamunkát és a legjobb esetben talán kazánfűtőként sikerült volna nyugdíjba mennem.

A másik esemény már a soproni egyetemre való beiratkozásom után történt. Édesapám októberben hazahívott, hogy egy fontos dolgot megbeszéljünk. Kiderült, hogy a délvidék visszacsatolása folytán az akkori magyar kormány szükségesnek tartotta, hogy megbízható magyar hazafiakat telepítsen oda. Nyilatkoznunk kellett, hogy elvállaljuk-e, ami azzal járt volna, hogy át kellett volna mennem a magyaróvári agrárfőiskolára. Egy hosszú esti megbeszélés végén úgy döntöttünk, hogy nem váltunk át parasztnak, maradunk a bányász szakma mellet.

Azt talán felesleges vázolnom, hogy mi várt volna ránk ott a Bácskában ben. Azért említettem meg ezt a két esetet, hogy bizonyítsam, hogy a sikeres pályafutáshoz nem csak jószerencse kell, hanem a sorsdöntő kérdésekben józan, megfontolt állásfoglalás is.

Mivel az fogyás clive iowa tanulmányok ideje alatt a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Itt Faller Jenő igazgató úr megíratta szép, kalligrafikus írású fejléces papíron a várpalotai bányaüzemhez szóló felvételemet, Az ekkorra már rohamosan növő infláció következtében valószínűleg a május végén kapott fizetésem több millió volt, a következő hónapban pedig már néhány milliárd.

A nagynak látszó összeg ellenére a havi fizetésen legjobb esetben egy tubus fogkrémet, vagy hasonlót lehetett venni. Az érdemleges fizetséget a bányától kapott egy vagy két karton cigaretta és a vasárnapi széntermelésért kapott krumpli, vagy valamilyen zöldség és a csilléskonyhán kapott napi rántott leves jelentette ekkor.

Uploaded by

A bányaüzemnél az első feladatom a bánya mielőbbi újbóli felmérése volt, mert a mérnökségi térképasztal és a térképek zöme elégett. Kétharmados termelés lévén éjjel mértünk, délelőtt aludtunk és délután számoltunk, rajzoltunk heteken át. Volt aknafüggélyezés, lejtaknamérés és sok-sok poligonpont. A bánya ekkor kb. Itt a bányaüzemek bányaművelési szakmai terveinek elkészíttetése, illetve központi összesítése, a végrehajtásuk ellenőrzése és beruházási programok készítésében való közreműködés volt a feladatom.

Ezt az indoklást hamar megcáfolta az, hogy egyik tatabányai kollégánkat viszont áthelyezték Várpalotára. Később, a forradalom után kézhez kapott káder anyagomból derült ki az igazi ok: a tarokkpartink állandó résztvevője volt a várpalotai plébános és az ilyen reakciós, értelmiségi együttes veszélyeztette a kommunista rendszer biztonságát, ezért a plébános urat áthelyezték Márkóra, engemet pedig Tatabányára.

Itt a IX-es aknán, illetve bányaüzemben lettem üzemvezető, ideiglenesen a felügyeletet ellátó körzetfőnök volt az üzem bányahatósághoz bejelentett műszaki felelőse, majd néhány hónap múlva — az akkori gyakorlatnak megfelelően — egy személyben lettem a bányaüzem vezetője és műszaki görgős fogyás tulsa ok.

A visszafejlesztés előtt álló üzem, régi, összeszokott munkásaival és vezetőivel rendszeresen teljesítette a tervét.

Document Information

Idegesítő csak az ávósok zaklatása volt, amikor pl. Az Furcsa, de jellegzetes tünete az akkori időknek, hogy a közel egy hétig tartó mentési munka alatt a bányaüzemből nem távozhattunk, hozzátartozóink nem tudták, hogy egyáltalán élünk-e még?

Érdeklődésükre az volt a válasz, hogy jobb lesz, ha nem kérdeznek senkitől semmit. Valószínűleg az itteni tevékenységem következményeként a mentési munkák befejezése után az üzemvezetőség mellett megbíztak a központi bányamentő állomás parancsnokságával is. Még ismerkedtem az új munkakörömmel, amikor hívattak a Minisztérium szénbányászati főosztályára.

Mivel már sokat hallottunk a komlói körülményekről, ez a terv számomra nem tűnt sem szépnek, sem megtisztelőnek, amit tisztelettel ki is fejeztem.

2035-re teljesen átáll elektromos autókra a GM

És a még megmaradt tiszteletemmel elköszöntem és távoztam. A téma persze ezzel még nem lett befejezve. Erre már nem tehettem mást, másnap reggel a komlói irodából felhívtam a miniszterhelyettes elvtársat. Ugyanis a szénbányászati főosztályon történt beszélgetést követően felkerestem a megyei pártbizottság titkárát elmondva, hogy szeretnék továbbra is Tatabányán dolgozni, próbáljon közbenjárni érdekemben.

görgős fogyás tulsa ok

Néhány nap múlva közölte, hogy közbenjárására azt a választ kapta, hogy nem az a dolga, hogy az ott maradásomat patronálja, hanem az a feladata, hogy meggyőzzön engem az áthelyezési szándék elfogadására. Ez azt jelentette, hogy a PÁRT határozott így és abban az időben ez ellen berzenkedni öngyilkosság lett volna.

Komlón az akkor még egyedüli széntermelő bányaüzembe, a Kossuth—aknára osztottak be, üzemvezető-főmérnöki beosztásba. Itt a feladat a termelés rendkívül gyors felfuttatása lett volna, számomra a tatabányai helyzet után elkeserítően rossz körülmények között. Ez persze csak átmeneti állapot volt amiatt, hogy termelni már kellett, jóllehet a rekonstrukciós munkák szellőztetés, altárói szállítás, kompresszortelep, új fürdőépület stb.

Az év vége felé időszerű lett a következő, Rudolf Misi kollégával álltunk neki az izzadságos feladatnak. Ezek után érthető, hogy nem csak a tröszt vezetői, hanem a lelátogató szénbányászati miniszter, sőt a Vas Zoltán trösztigazgatónkat meglátogató Rákosi Mátyás előtt is kifejtettem, görgős fogyás tulsa ok ha a sztálinvárosi kohóknak napi 5ooo t kokszolható szénre lesz szükségük, akkor legalább t importról gondoskodni kell.

görgős fogyás tulsa ok

Ezt olyan megfontolásból tettem, hogy sokkal kisebb bűn az igazság kimondása, mint az olyan hümmögés, hogy majd igyekezünk, minden követ megmozgatunk a teljesítés érdekében, mert ez utóbbiról kiderülhet, hogy csak félretájékoztatás volt.

A tények engem igazoltak, mert a következmény csak a Kossuthbányaüzemi üzemvezető-főmérnöki beosztásomból történő leváltásom lett. Áthelyeztek a vállalat központjába, ahol a feladatom a Máza-déli terület beruházási programjának az előkészítése lett volna.

Néhány hét múlva azonban Vas Zoltán kinevezett az újonnan induló Béta bányaüzem üzemvezető főmérnökévé. Előtte egy hónappal helyeztem át a Kossuth bányától az első 40 dolgozót a feltárás megkezdéséhez, de nem tudtam, hogy én is utánuk megyek. Az új üzem kialakítása szép feladatnak ígérkezett és az is volt.

Két év múlva t szenet termeltünk naponta, fővel, zömében elitéltekkel, akik sokkal jobb munkaerőnek bizonyultak, mint a Kossuth-aknai toborzottak. Ezek az emberek görgős fogyás tulsa ok előbb haza akartak jutni. Erre lehetőséget adott a norma túlteljesítése, mert pl. Kellő mértékkel történő norma adás esetén az üzem is és az elítélt is meg volt elégedve.

A tervet rendszeresen túlteljesítettük, egy évben kétszer is elnyertük az élüzem címet, és az ezzel járó havi fizetésnek megfelelő jutalmakat. Így jutottunk el az os őszi forradalomhoz.

  •  Вы что, морочите нам голову? - взорвался Джабба.
  • Tonalin cla a fogyás vélemények
  • Veterán motorok, autók - Index Fórum

A sztrájk idején néhány emberrel minden nap kimentem az 5 km-re lévő bányához teherautóval, vagy sokszor gyalog, hogy a bánya termelésbe lépésének a lehetőségét megtartsuk. Kiszivattyúztuk a zsompokat, ellenőriztük a vágatokat, szükség szerint beállítva néhány pótácsolatot.

A termelés újrakezdésekor kiderült, hogy a kukoricapehely segít a fogyásban addigi üzemvezető-főmérnöki munkakört kettéválasztották. Minden felelős főmérnök fölé egy munkáskáder üzemvezető került. Azaz: az eszközök felvétel, elbocsátás, bérezés, jutalmazás stb.

Ez a megosztás számomra az eddigi gyakorlattól idegen volt és olyan ellentmondásos, mint az a tanítás, hogy a proletárdiktatúra biztosítja a demokrácia tökéletes megvalósulását. Meggyőződésem volt, hogy a műszaki felelősi megbízatás elvállalása a forradalmat követő megtorlás idején, meglévő szépséghibáimmal értelmiségi származás, bencés gimnáziumi érettségi, édesapámtól örökölt vitézi cím, plébánosi tarokk partnerség stb.

Ezért kértem a vállalati központba való helyezésemet. Ezt a kérést az igazgató határozottan elutasította. Mindkét helyen ígéretet kaptam arra, hogy alkalmazni tudnak. Megírtam a felmondási levelem és ezzel mentem újra az igazgatóhoz. Ezúttal már nem utasított vissza és áthelyezett a termelési osztályra. Rövid idő múlva a tröszt műszaki-fejlesztési osztályának a vezetője lettem.

A görgős fogyás tulsa ok elosztása paritásos alapon történt: az összevont tröszt igazgatója pécsi aknavájár, a főmérnök a komlói főmérnök lett. A műszaki osztályvezető pécsi, a termelési osztályvezető személyemben komlói lett.

Az így összeállt vezetőség eleinte kisebb-nagyobb súrlódással működött, hiszen eltérő volt a száz évnél hosszabb hagyománnyal működő pécsi és az alig tíz éve összeverbuvált a fogyás hangulatváltozásokat okoz együttes működési rendszere.

Ez idő tájt látogatott meg a pécsi uránbánya vállalat igazgatója és felkért a vállalat főmérnöki munkakörének az elvállalására. A döntés némi gondolkodást igényelt. Megfontolandónak látszott az a körülmény, hogy addig hat év alatt — az első két szovjet főmérnökkel együtt — öt vállalati főmérnököt fogyasztott el a vállalat.

Mégis igent mondtam az ajánlatra és ebben döntő szerepet játszott, hogy az összevont szénbányászati trösztben még zavaró volt a fentebb már említett súrlódásos együttműködés. Ebben az időben egészen ig a vállalatok, illetve trösztök vezetőinek igazgató, főmérnök és főkönyvelő munkakörét törvény szabályozta, a minisztérium állományába tartoztak, innen kapták a kinevezésüket, bérmegállapításuk, minősítésük itt történt.

görgős fogyás tulsa ok

Ezért meglepetéssel vettem kézhez néhány nap múlva a pécsi trösztigazgatónk levelét, mely szerint áthelyez a Pécsi Uránércbánya Vállalat PUV -hoz. Kérdésemre azt válaszolta, hogy a PUV igazgatója és a megyei pártbizottság ipari osztályvezető voltak görgős fogyás tulsa ok és ezt kérték tőle.

A PUV igazgatója az ipari osztályvezető jelenlétében fogadott és zavartan azt közölték, hogy szükségesnek tartottak a főmérnöki kinevezésem előtt egy kis ismerkedési időszakot. A bizalmatlanság kölcsönös volt: részükről azért, mert úgy gondolták, hogy nem ismernek eléggé, részemről pedig azért, mert már ismertem őket pártbizottsági munkájuk során, illetve ismertem a magatartásukat meghatározó párt mentalitását, működési mechanizmusát. Ezután felmentem a minisztériumba és a vállalati főmérnöki kinevezésemmel tértem vissza.

Nagy Máriával kötötte össze sor sát — akinek férje, a Kalevala-fordító Nagy Kálmán, ugyancsak öngyilkos lett. Ne kérdezd az o kát — én sem tudom… Nem vagyok ré - szeg, és — ahogy mondani szokás — tisz - ta elmével írom e sorokat. Hat nappal később, no vem ber 2-án találták meg a kolozsvári Kányafői úton. Halálát na - gyon pontosan megtervezte, elrejtő zött, halálos adag gyógy szert vett be és al - ko holt ivott rá.

A kölcsönös bizalmatlanság a vállalatnál eltöltött húsz éven át — még egy igazgatói személycserét követően is — megmaradt. Minden felelősség az igazgatóé lett, ő nevezte ki a helyetteseit és határozta meg a munkakörüket és fizetésüket.

2018 julius 13. avp

Ezt az új felállást már nem akartam megszokni és betöltvén a 60 éves kort, 16 évi szénbányászati és 21 évi uránbányászati munka után nyugdíjba vonultam. Még ez év közepén már nyugdíjasan megbízást kaptam arra, hogy állítsak össze egy helyi szakértői csapatot annak a megvizsgálására, hogy az uránérc bányák felhagyott bányatérségei az atomerőmű radioaktív hulladékai számára végleges lerakó helyként megfelelnének-e?

A vizsgálat eredménye az volt, hogy az uránércet tartalmazó permi homokkő e célra alkalmatlan, de javasoltuk a homokkő feküjében elhelyezkedő nagy vastagságú és nagy kiterjedésű bodai agyagkő e célra történő megkutatását. A nyugdíjba vonulásom utáni első évtizedben az uránbányászattal semmilyen kapcsolatban nem voltam és ez idő tájt a Tatabányán székelő Bányászati Technológiai Társulat műszaki tanácsosaként tevékenykedtem.

Az eddig leírtakból látható, hogy a lignit- barnaszén- és kőszén-bányászatban összesen csak 16 évet szolgáltam, így ezen bányászati iparágak történeti visszatekintésére mások hivatottak és ezt már nagyobb részt meg is tették. A következőkben tehát az uránbányászat és jelenleg is működő jogutódja közel 50 éves történetének első 30 évére fogok visszatekinteni. Történetem végén megjegyzem, hogy véleményem szerint a mérnök akkor cselekszik helyesen, ha munkája során a gyakorlati tapasztalatok megszerzésével párhuzamosan nem csak felejti az egyetemen tanult elméleti stúdiumokat, hanem a szakmája egy szűkebb, számára kedves területen nem csak a tapasztalatokat, hanem annak elméleti vonatkozásait is szorgalmasan gyűjti.

Így tudja legjobban szolgálni szakmája előre haladását és saját boldogulását görgős fogyás tulsa ok. Nekem nagyon tetszett ez a cím, de hála Istennek, a múlt idő használata még nem időszerű.

Alkalmam van ugyanis még most is görgős fogyás tulsa ok szakmában dolgozni. Immár 10 éve a radioaktív hulladékok föld alatti elhelyezését célzó kutatási munkában veszek részt. A termőfölddel való gazdálkodást, az akkori idők nehézségeit csak annyiban tapasztalhattam, hogy fiatal kölyök koromtól együtt kellett dolgoznom a felnőttekkel, megismerve a munka minden nehézségét, de a szép oldalát is.

Dodge: a V8-nak hamarosan vége, de a lóerőnek nem

Valószínűleg a gyakorlati munka szeretetének, műszaki érdeklődésemnek köszönhetően gépészeti technikumban tanultam tovább az általános iskola elvégzése után, és szereztem középfokú mezőgazdasági gépész végzettséget ben. A kollégiumi élet kezdetben nehezen viselhető kötöttségét a kiváló szellemiségű pedagógusok, a jó nevelőtanárok és az összetartó diákcsapat tette egyre könnyebbé önállóságra, fegyelemre és közös munkára nevelve.

Szerencsére ez az életmód, az önállóság már nem okozott problémát és megfelelően tudtam élni a diákélet jelentette szabadsággal. A középiskola nyújtotta magas szintű reál és szakmai oktatásnak köszönhetően nem okozott különösebb nehézséget lépésről-lépésre venni a nagyobb akadályokat sem és közben jutott idő kultúrára, sportra, szórakozásra, kikapcsolódásra is.

A nyarak részben az egyetem alatt is gyakorlattal vagy munkával teltek, és én valahogy ekkor köteleztem el magam az uránbányászattal. Mint az életben nagyon sokszor ez is véletlenszerű volt, annak köszönhetem, hogy a Mecseki Ércbányászati Vállalatot első gyakorlati helyszínül választva segítőkész, szimpatikus emberek közé kerültem, akik nem sajnálták szabad idejüket sem arra áldozni, hogy minél jobban megismerhessem Pécs szűkebb és tágabb környezetét.

Így szerezhettem viszonylag közeli tapasztalatot az akkor induló V. Az első és kedvező benyomás vitt arra, hogy a második nyári szünetben már fizikai munkára jelentkezzem. A újonc tartalékcsillések nehéz sorsát megismerve közelről tapasztalhattam a bányászat szép oldala mellett a bányamunka minden nehézségét is.

A napi műszakok végén kifacsart citromnak érezve magam azért mindig maradt még egy kis energiám a pécsi esték kellemes eltöltésére is. Ezen benyomások után nem volt kérdéses, hogy az es diplomaszerzésemet követően a jelenlegi első munkahelyem, szintén az uránbánya következett. A III. Megismerve az üzem általános felépítését, működési rendjét a föld alatti műszaki feladatok következtek, robbantómester, aknász, főaknász, körletvezető-helyettes, körletvezető, bányamester munkaköröket betöltve.

Ettől függetlenül azt mondhatom, hogy szerencsére mindig érdekesnek találtam az éppen aktuális feladatokat, és megpróbáltam azokat kitartóan, következetesen megoldani. Ezt az időszakot igyekeztem arra is felhasználni, hogy minél többet tudjak meg a bányász munka egyes fogásairól, lehetőség szerint kipróbálva, elsajátítva is azokat. Az első jelentős görgős fogyás tulsa ok feladatom az üzem Ezt a feladatot egy néhány fős csapattal oldottuk meg, egyedi megoldást javasolva, a műszaki előnyöket gazdaságossági számításokkal is alátámasztva, az ütemezéshez pedig hálótervezést használva.

Ez a fejtési körlet abban különbözött a többitől, hogy a kamrafejtésekben korszerű dízel üzemű önjáró homlokrakodókat, fúrókocsikat és egyéb kiszolgáló bányagépeket alkalmaztunk. A görgős fogyás tulsa ok megfelelő alkalmazása, a technológiák átalakítása, újak bevezetése rengeteg munkát adott, de szerencsére olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akik a munkát komolyan vették, de egyébként bármikor segítettek a másiknak, ha pedig lehetőség volt rá a legtöbb közös programban is benne voltak.

Ez volt az első nagy feladat, amelyen elgondolkoztam, hogy vajon képes leszek-e megoldani? Ez az érzés azóta is mindig felmerül bennem egy-egy jelentős akadálynál, de végül magamnak is mindig sikerült bebizonyítani, hogy amit elvállaltam, tisztességesen meg is oldottam. Ezzel egy időben engem pedig kineveztek a III.

Valószínűleg évvel korábban ez így nem történhetett volna meg. A kiváló kollektívának görgős fogyás tulsa ok köszönhetően végül sikeres három évet teljesítettünk, folyamatosan javítva a hogyan lehet fogyni hatvan évesen mutatókat.

Talán a sors fintora volt, hogy üzemi nézőpontból így érzékelve a Vállalat működését májusában a Minisztertanács mégis a hazai uránipar feladása mellett döntött. Az akkori beosztásomból adódóan aktív részese voltam a határozat megváltoztatásával összefüggő vállalati előkészítő munkáknak, majd az azt követő átszervezéseknek.

Minden erőfeszítés ellenére a sors nem vált elkerülhetővé, de a Vállalat és a dolgozói legalább jelesre vizsgáztak a kulturált érvelésben, demonstrációk során, és a bányászatban szinte elsőként értették meg, hogy másként görgős fogyás tulsa ok kell keresni a váltás útjait. Ennek volt köszönhető többek között az érckutatás során megismert Bodai Aleurolit Formációra kidolgozott kutatási program is, amelyet a Minisztérium elfogadott, lehetővé téve a program megvalósítását.

Ezt a munkát összesen öten kezdtük, de szerencsére szinte változtatás nélkül ma is együtt dolgozunk.